De RasterMaster®

Grasmaaien is noodzakelijk vanwege visuele redenen en vanuit oogpunt van veiligheid. Palen die niet grasvrij zijn geven een slordig aanzicht en kunnen, in voorkomende gevallen, zorgen voor stroomlekkage en/of verkeersonveiligheid. Stroomlekkage betekent dat de stroombeveiliging van een omheining niet meer adequaat werkt. Daarnaast kan ongemaaid gras het lezen en begrijpen van verkeers signings ernstig bemoeilijken waardoor er onveilige situaties kunnen ontstaan.

De RasterMaster® is een perfecte machine om obstakels grasvrij te maken. Bijmaaien is niet langer nodig omdat de machine in 360º om het obstakel heen beweegt en al het gras in slechts één werkgang verwijdert. Bijmaaien met de gebruiksonvriendelijke bosmaaier is niet langer nodig. Daardoor is de RasterMaster® veiliger èn efficiënter in gebruik dan elke andere maaier. Beter voor de arbeidsomstandigheden èn beter voor het rendement. En omdat de RasterMaster® in slechts één werkgang het gras verwijdert is werken langs de openbare weg veiliger voor degene die maait èn veiliger voor de overige weggebruikers.

De RasterMaster® is dus 4x veiliger en 2x zo efficiënt dan andere maaiers:

  • tegengaan stroomlekkage: dierveiligheid
  • leesbaarheid verkeerssigning verhogen: verkeersveiligheid
  • arbeidsomstandigheden verbeteren: persoonlijke veiligheid
  • minder tijd nodig voor het werken op de openbare weg: verkeersveiligheid
  • slechts 1 werkgang i.p.v. 2: efficiëncy => rendement

Obstakels kunnen tussen de 40 en 230 mm zijn en voor de WB 120+ zelfs tot 400 mm. Obstakels kunnen probleemloos grasvrij gemaakt worden, mits minimaal 30 cm vrije hoogte en 170 cm onderlinge afstand.

Handleidingen

Nog niet beschikbaar